Element grzewczy systemu HVAC

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNIC » Element grzewczy systemu HVAC

Nagrzewnica ORTE POWER –  element grzewczy systemu HVAC

Systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC) są odpowiedzialne za ponad 50% energii zużytej w budynkach. Efektywne ich zaprojektowanie zapewnia więc ogromne oszczędności kosztów eksploatacji.

Nowoczesne budynki wymagają odpowiednich systemów wentylacyjnych, dlatego coraz częściej stosowane są w nich zaawansowane systemy HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), czyli zintegrowane systemy wentylacji oraz ogrzewania i klimatyzacji. Wybierając czynnik grzewczy warto pamiętać o piecach nadmuchowych na pellet.