Orte 200

PALNIKI ORTE » Orte 200

TYP

ORTE 200

DANE TECHNICZNE

 

Zakres mocy (kW) MIN/MAX

60/200

Średni pobór mocy (W)

190

Długość całkowita (mm)

610

Długość rury paleniska (mm)

320

Szerokość (mm)

180

Wysokość (mm)

445

Średnica rury paleniska (mm)

260

Długość podajnika (m)

1,8

Moc wentylatora nadmuchu (W)

185

Napięcie (V)

230

Moc zapalarki (W)

700

Zabezpieczenie (A)

5

Wymagany ciąg kominowy (Pa)

48

Wymagany otwór do włożenia palnika; średnica (mm)

270

RODZAJ PALIWA

 

Pelet

s

ZBIORNIK

 

Standardowy:270l

o

Niestandardowy: 380l, 560l.

o

Podawanie zewnętrzne

o

Podawanie paliwa ze zbiornika do palnika

s

PALNIK

 

Gat. stali:1.4828

s

Cylindryczna budowa palnika

s

Palenisko z chromowej stali żaroodpornej

s

Palnik zsypowy

s

Wypychanie automatyczne popiołu

s

Element grzejny-rozpalający

s

Wentylator

 -

Wentylator strumieniowy

s

Motoreduktor x 2 szt.

s

Fotokomórka- czujnik optyczny kontroli płomienia

s

Ruszt do spalania peletu

s

WYPOSAŻENIE AUTOMATYKI

 

Czujnik temperatury kotła

s

Czujnik temperatury palnika

s

Wyłącznik główny

s

Wyłącznik bezpieczeństwa

s

Lampki sygnalizacyjne

s

Czujnik temperatury pokojowej

s

Czujnik c.u.w

s

Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły

s

Moduł GSM lub WIFI

o

MOŻLIWOŚCI AUTOMATYKI-STEROWANIE

 

Sterowanie podajnikiem paliwa ze zbiornika

s

Sterowanie podajnikiem palnika

s

Sterowanie wentylatorem ciśnieniowym

s

Sterowanie zapalarką

s

Sterowanie pompą c.o.

s

Sterowanie pompą c.w.u.

s

Sterowanie zaworem mieszającym

s

Sterowanie buforem

s

Sterowanie modułem pogodowym, solarnym i buforem z menu sterownika

s

Współpraca z modułem WIFI/GSM

s

SYSTEMY W AUTOMATYCE

 

5-cio stopniowa modulacja palnika

s

Pcw-priorytet ciepłej wody użytkowej

s

Wybór paliwa (3 rodzaje)

s

Alternatywna funkcja „praca kotła”

s

Testowanie wyjść

s

Tygodniowy program czasowy c.w.u.

o

Tygodniowy program czasowy temp.w pomieszczeniu

o

Menu proste

s

Menu zaawansowane

s

Kody alarmów

s

Tryb serwisowy

s

Języki- wielojęzyczny

s

MODUŁY DODATKOWE

 

Czujniki temperatury pokojowej

0

Sterowanie układem solarnym

o

Sterowanie układem z 3 zaworami mieszającymi do max 16 szt

o

Moduł GSM

o

Moduł WIFI

o

Sterowanie WIFI + zintegrowany tablet

o

Sterowanie GSM/WIFI + zintegrowany tablet

o